Szanowna Klientko ! Szanowny Kliencie !

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest firma Ochrona Medyczna.pl Sp. z o.o.ul. Lea 29/55; 30-133 Kraków, występująca w dalszej części jako „Administrator”. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu:
1. Wystawienia dokumentów księgowych (jeśli dotyczy)
2. sporządzenia dokumentacji szkoleniowej,
3. wystawienia zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu,
4. zgłoszenia do ubezpieczenia na czas trwania zajęć praktycznych,
5. realizacji pozostałych obowiązków ciążących na firmie Ochrona Medyczna.pl Sp. z o.o. zgodnie z przepisami określającymi sposób realizacji poszczególnych szkoleń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest obowiązek ciążący na administratorze, określający zakres danych, które musi zawierać w/w dokumentacja szkoleniowa , dokumenty księgowe oraz zaświadczenia ukończenia kursu. Przekazanie danych administratorowi jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przebiegu szkolenia.
Administrator dołoży należytych starań w celu prawidłowego przebiegu przetwarzania danych mu powierzonych w związku z realizowanym kursem, oraz dalszego ich przechowywania .
Każdemu uczestnikowi przysługuję prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowanie, oraz żądanie ich usunięcia, ograniczenia, a także wniesienie sprzeciwu do przetwarzania danych. Wszelkie żądania i sugestie dotyczące przekazanych danych osobowych proszę kierować na adres biuro@ochronamedyczna.pl, lub drogą poczty tradycyjnej na adres firmy widoczny powyżej.
Przekazane dane osobowe, będą przetrzymywane przez 5 lat począwszy od końca roku, w którym zostały przekazane.
Akceptacja niniejszych informacji, jest potwierdzeniem wyrażonego przez Państwa upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w trakcie udziału w kursie, kontaktu z Państwem, oraz przebiegu nauczania podyplomowego.

Close Menu