ochronamedyczna.pl

Blog tematyczny o zdrowiu, modzie i urodzie

Zdrowie

Psychologia – co nauka o psychice daje nam w codziennym życiu?

Psychologia – co nauka o psychice daje nam w codziennym życiu?

Psychologia jest dziedziną nauką zajmującą się mechanizmami i prawami rządzącymi psychiką i zachowaniami człowieka, a także wpływem zjawisk psychicznych na interakcje jednostki z otoczeniem i relacje międzyludzkie. Bada rozwój psychiczny jednostki, zaburzenia związane z czynnikami psychicznymi, ale również wiedza z jej zakresu może pomóc nam radzić sobie w codziennym życiu.

Związki z innymi dziedzinami nauki

Psychologia należy do nauk humanistycznych, a więc próbujących obiektywnie zająć się człowiekiem jako podmiotem badań. W miarę swojego rozwoju, psychologia zaczęła dotykać kwestii i zazębiać się z innymi naukami o człowieku, takimi jak antropologia kulturowa, filozofia, socjologia, behawiorystyką, a także, ponieważ człowiek stanowi całość psychofizyczną, biologia i medycyna. Wiedza z zakresu psychologii pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizmy kierujące zachowaniem naszym i innych ludzi w naszym otoczeniu, a także odpowiednio wcześniej dostrzec czyjeś problemy i dobrać właściwą pomoc.

Psychologia rozwojowa

Jedną z dyscyplin psychologii badających zagadnienia wpływające na nas wszystkich jest psychologia rozwoju. Zajmuje się badaniem wzrostu, zmian w zachowaniu i rozwoju człowieka na każdym etapie życia. W literaturze psychologicznej stosowany jest podział na osiem podstawowych okresów rozwojowych – okres prenatalny, okresy wczesnego, średniego i późnego dzieciństwa, okres adolescencji oraz okresy wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Psychologia rozwoju opisuje zmiany zachodzące na poszczególnych etapach oraz poszukuje ich celowości.

Psychologia zaburzeń

Ta dziedzina psychologii, nazywana również psychopatologią, zajmuje się opisywaniem, wyjaśnianiem i porządkowaniem nietypowych, utrudniających codzienne życie zjawisk psychicznych, którym przypisuje się znaczenie kliniczne. Zakłada się, że rozpoznanie, analiza i ocena tych zjawisk są przydatne w postępowaniu terapeutycznym. Leczenie wielu chorób okazuje się być skuteczniejsze, kiedy postępowaniu mającemu wpłynąć na czynniki fizyczne, na przykład podawaniu leków umożliwiających wychwyt zwrotny serotoniny w przypadku zaawansowanej depresji, towarzyszy postępowanie wykorzystujące wiedzę psychologiczną w formie terapii. Współcześnie lekarze często przepisują terapię jako formę leczenia. Należy jednak pamiętać, że nie każda osoba przyjmująca jako terapeuta jest z zawodu psychologiem – dokładnie sprawdzajmy wykształcenie osoby, do której zamierzamy zwrócić się o profesjonalną pomoc.

Udostępnij