Ludzie więcej wierzą oczom niż uszom.

Stąd właśnie w 2009 roku pojawiła się idea propagowania kształcenia kadr medycznych z wykorzystaniem technik symulacji . Dziś w naszym posiadaniu są dwie karetki przystosowane do prowadzenia symulacji medycznej wyposażone w symulatory medyczne oraz systemy do debriefingu , umożliwiające przeprowadzenie zajęć na najwyższym poziomie wierności. Szkolenia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną, która oprócz dużego doświadczenia zawodowego, posiada także odpowiednie przygotowanie metodyczne.

Close Menu